Obchodné podmienky

TRADE SLOVAKIA, a.s., Čajakova 20, 811 05 BRATISLAVA, IČO: 35 692 596

2. Tel.: + 421 – 2 – 52 44 44 24, Fax: +421 – 2 – 52 44 44 34, e-mail: doviezolsom@doviezolsom.sk

3. Poskytnutie „Potvrdenia o prevzatí zodpovednosti“ za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

4. Cena za vystavenie „Potvrdenia“ je 60,-€ vrátane DPH (50,-€ bez DPH).

5. V prípade vyskytnutia sa problému (neznáme VIN, reklamácia a pod.) kontaktujte nás na doviezolsom@doviezolsom.sk

6. Spôsob zaplatenia „Potvrdenia“ je v sekcii vyhľadať potvrdenie

7. Prevádzkovateľ webovej stránky vykonáva ochranu vašich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Platba je bezpečne realizovaná cez službu GoPay a úhrada prebieha podporou týchto platobných kariet
VisaMasterCard VisaMasterCardMasterCardElectronicsMaestro

Ďaľšie informácie o bezpečnosti si prečítate priamo na strankách GoPay v sekcii bezpečnosť.

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.

Správne vystavené „Potvrdenie“ vám zabezpečí bezproblémový proces schválenia jednotlivo dovezeného vozidla na príslušnom Okresnom úrade. V prípade uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých informácií, sa žiadateľ o „Potvrdenie“ vystavuje porušeniu platných legislatívnych procesov pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla (Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách – č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákon o odpadoch – č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov).