POTVRDENIE O PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI

Webová stránka: www.doviezolsom.sk

je stránka, kde pri jednotlivo dovezenom vozidle uvedenej značky je vám vystavené „Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti“ za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vystavenie „Potvrdenia“ je podľa Zákona o odpadoch povinnosťou výrobcu vozidla alebo zástupcu výrobcu vozidla. „Potvrdenie“ je potrebné predložiť príslušnému Okresnému úradu – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Webová stránka poskytuje overenie vystavených „Potvrdení“, napr. pre príslušné Okresné úrady.

Autorizácia spoločnosti

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.

Správne vystavené „Potvrdenie“ vám zabezpečí bezproblémový proces schválenia jednotlivo dovezeného vozidla na príslušnom Okresnom úrade. V prípade uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých informácií, sa žiadateľ o „Potvrdenie“ vystavuje porušeniu platných legislatívnych procesov pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla (Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách – č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákon o odpadoch – č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov).