AKO POSTUPOVAŤ

K vystaveniu „Potvrdenia“ treba urobiť nasledovné:

             Platobný predpis (úhradu z účtu), 

             Platba kartou:

             Nie je možné platbu vykonávať poštovou poukážkou. Daná platba nie je akceptovaná.

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.

Správne vystavené „Potvrdenie“ vám zabezpečí bezproblémový proces schválenia jednotlivo dovezeného vozidla na príslušnom Okresnom úrade. V prípade uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých informácií, sa žiadateľ o „Potvrdenie“ vystavuje porušeniu platných legislatívnych procesov pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla (Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách – č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákon o odpadoch – č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov).